Show simple item record

dc.contributor.authorEngen, Emma
dc.contributor.authorUthas, Ellen
dc.date.accessioned2020-02-13T14:58:37Z
dc.date.available2020-02-13T14:58:37Z
dc.date.issued2020-02-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/63377
dc.description.abstractDigitaliseringens framfart har fått stor betydelse för samhället, och teknologier för att samla in och analysera stora mängder data har vuxit fram. Organisationer kan med hjälp av informationen både kartlägga och förklara konsumenters köpbeteenden, men också erbjuda anpassad reklam. Syftet med den här uppsatsen är att skapa en förståelse kring hur individer upplever att de påverkas av organisationers datainsamling. Studien fokuserar på individernas integritet, genom dess attityder och förhållningssätt för att bringa kunskap i fenomenet. För att analysera fenomenet har en kvalitativ metod valts och därigenom har femton konsumenter intervjuats för att besvara frågan kring hur individer upplever fenomenet. Vidare kan sägas att den teoretiska referensramen har sin grund i Foucaults tankar om övervakning och panoptism för att sedan övergå olika tillvägagångssätt för organisationer att använda sig av datainsamling. Ämnet integritet lyfts också fram för att koppla samman individers syn på vad som anses privat och publikt. Enligt empiri och analys framkom att det finns många positiva aspekter med övervakning och datainsamling, men det finns också en baksida med dessa båda fenomen. Det framkom i analysen att organisationers datainsamling påverkar individer på ett liknande sätt som övervakning gör. När organisationer samlar in så stora mängder data om individer som de gör blir det svårt att undkomma att bli objekt för insamling. Till följd av att informationsinsamlingen vanligen ses som dold är inte individer medvetna om när information om dem samlas in och kan på så sätt inte påverka vad eller hur mycket information som de delar med sig. När individer inte längre har möjlighet att avgöra vilka uppgifter som ska vara privata eller publika har de förlorat sin integritet. Detta innebär att individers integritet är priset som måste betalas, för att organisationers insamling av data genererar ökad omsättning. Slutsatsen av undersökningen visar att individers kunskap gällande datainsamling är bristande. Till följd av den bristande kunskapen upplever individerna fördelarna med datainsamling som betydligt fler än nackdelarna. Individer upplever därför inte att datainsamling påverkar deras integritet negativt, trots att undersökningen visar att den gör det.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesManagement och organisationsv
dc.relation.ispartofseries19:35sv
dc.subjectdatainsamlingsv
dc.subjectpersonlig integritetsv
dc.subjectdigitaliseringsv
dc.subjectövervakningsv
dc.subjectpanoptismsv
dc.titlePERSONLIG INTEGRITET OCH DATAINSAMLING. EN KVALITATIV STUDIE OM KONSUMENTERS UPPLEVELSER AV ATT VARA FÖREMÅL FÖR ORGANISATIONERS DATAINSAMLINGsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record