Recent Submissions

 • Marin bioteknologi 2001-2020 

  Jarneving, Bo (2022)
 • Annex 2022 

  Jarneving, Bo (2022)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2016-2020 på institutionsnivå.
 • Annex 2021 

  Jarneving, Bo; Kullman, Lars (2021)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2015-2019 på institutionsnivå.
 • Annex 2020 

  Jarneving, Bo (2020)
 • Genus, produktivitet och samarbete En rapport från bibliometrifunktionen 

  Jarneving, Bo (2011)
  Termen produktivitetanvänds frekvent i studier av vetenskaplig publiceringsverksamhet. Oftast omfattas outputmen ej input(tillgängliga resurser), varför termen inte motsvarar begreppet fullt ut. Produktivitetsmätning ...
 • Jämförelse mellan tio svenska lärosäten över tre indikatorer samt den nationella indikatorn 

  Jarneving, Bo (2015)
  För observationsperioden 2004-2013 har ett dataunderlag för tio svenska universitet/högskolor hämtats fråndatabasen InCites(Thomson Reuters) och analyserats. Dataunderlaget baseras på artiklar, reviewartiklar samt ...
 • Reliabilitetsaspekter på bibliografisk information vid utvärdering av forskningsprestationer 

  Jarneving, Bo (2012)
  I denna rapport granskas relationen mellan bristfällig bibliografisk information och utvärdering av forskningsprestationer. Med utgångspunkt i ett obundet slumpmässigt urval påvisas och diskuteras diskrepans mellan ...
 • Bedömning av publikationskanaler i de norska och danska bibliometriska modellerna - konsekvenser för humaniora och samhällsvetenskap 

  Henning, Karin (2013)
  I rapporten analyseras olikheter i bedömningen av publikationskanaler i de norska och danska bibliometriska modellerna, samt hur skillnaderna påverkar resultatet för två fakulteter vid GU. Analysen visar att det finns ...
 • Göteborgs universitet: forskningsprofil, 2004-2013 

  Jarneving, Bo (2014)
  Avsikten med denna rapport är att ge en översikt av GU:s publiceringsmönster och inflytande på forskning över tid. Observationsperioden är satttill 2004-2013. Vi använder termen ”impact” i betydelsen ...
 • Bibliometriska analyser Göteborgs universitet 2006-2010 

  Jarneving, Bo; Henning, Karin; Sandberg, Cecilia (2012)
  RapportengerenöversiktligbildavGöteborgsuniversitetspubliceringsverksamhetunderperioden2006‐2010,samtenmerdetaljeradavspeglingpåinstitutionsnivå.Ettsärskiltavsnittägnasåtforskningssamarbeteitermeravsamförfattarskappåolik ...
 • A note on the collaboration between Chalmers University of Technology and University of Gothenburg during the period 2000-2014 

  Jarneving, Bo (2015)
  Chalmers University of Technologyand University of Gothenburg,located in close geographic proximity of each other, have over a longer period of time developed collaboration in many areas and in many ways,which is, amongst ...
 • A Bibliometric Survey of the Medical Technology Literature 

  Jarneving, Bo (2019)
  In this study, the literature of the field of Medical technology was analysed using bibliometric and common statistical methods. The overall objective was to supply with structured information facilitating more detailed ...
 • The cognitive structure of antibiotic resistance research, 2007,2016 

  Jarneving, Bo (2017)
  On basis of 46,220 source papers from Web of Science, the cognitive structure of antibiotic resistance research during the period of 2007-2016 was assessed by bibliometric methods. Co-citation relations between the ...
 • Bibliometrisk analys 2012 

  Jarneving, Bo; Sandberg, Cecilia; Henning, Karin (2012)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2006‐2010, samt en mer detaljerad avspegling på institutionsnivå. Ett särskilt avsnitt ägnas åt forskningssamarbete i termer ...
 • Annex 2013 

  Jarneving, Bo; Sandberg, Cecilia; Henning, Karin (2013)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2007-2011 på fakultets-och institutionsnivå.
 • Annex 2014 

  Jarneving, Bo; Sandberg, Cecilia (2014)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2008-2012på institutionsnivå.
 • Annex 2015 

  Jarneving, Bo (2015)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2009-2013på institutionsnivå.
 • Annex 2016 

  Jarneving, Bo (2016)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2010-2014på institutionsnivå.
 • Annex 2017 

  Jarneving, Bo (2019)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2011-2015 på institutionsnivå.

View more