Recent Submissions

 • Annex 2022 

  Jarneving, Bo (2022)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2016-2020 på institutionsnivå.
 • Annex 2021 

  Jarneving, Bo; Kullman, Lars (2021)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2015-2019 på institutionsnivå.
 • Annex 2020 

  Jarneving, Bo (2020)
 • Bibliometrisk analys 2012 

  Jarneving, Bo; Sandberg, Cecilia; Henning, Karin (2012)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2006‐2010, samt en mer detaljerad avspegling på institutionsnivå. Ett särskilt avsnitt ägnas åt forskningssamarbete i termer ...
 • Annex 2013 

  Jarneving, Bo; Sandberg, Cecilia; Henning, Karin (2013)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2007-2011 på fakultets-och institutionsnivå.
 • Annex 2014 

  Jarneving, Bo; Sandberg, Cecilia (2014)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2008-2012på institutionsnivå.
 • Annex 2015 

  Jarneving, Bo (2015)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2009-2013på institutionsnivå.
 • Annex 2016 

  Jarneving, Bo (2016)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2010-2014på institutionsnivå.
 • Annex 2017 

  Jarneving, Bo (2019)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2011-2015 på institutionsnivå.
 • Annex 2018 

  Jarneving, Bo (2018)
 • Annex 2019 

  Jarneving, Bo (2019)
  Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2013-2017 på institutionsnivå.