Show simple item record

dc.contributor.authorRuuth, Daniel
dc.contributor.authorSharafi, Peyman
dc.date.accessioned2019-08-16T10:50:30Z
dc.date.available2019-08-16T10:50:30Z
dc.date.issued2019-08-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/61594
dc.description.abstractBakgrund: Etiskt reflektionsarbete har positiva effekter på arbetsmiljö och patientvård, trots detta bedrivs det i liten utsträckning systematisk etisk reflektion inom sjukvården. Syfte: Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som påverkar införandet av etiskt reflektionssamtal inom hälso- och sjukvården. Metod: Litteraturstudie baserad på 13 orginalartiklar publicerade på Cinahl och PubMed. Resultat: Resultatet identifierade sju teman som har effekt på införandet av etisk reflektion: Tid, förankring i organisationen, samtalsledare, diskussionsämne, gruppens sammansättning, individuella mål och förutfattade meningar kring etisk reflektion. Slutsats: Denna studie kom till slutsatsen att avsatt tid, förankring i hela organisationen, samtalsledarens kompetens och kontinuitet är avgörande faktorer när det kommer till att införa etisk reflektion inom hälso- och sjukvården.sv
dc.subjectetisk reflektionsv
dc.subjectimplementationsv
dc.subjectmoral case deliberationsv
dc.subjectorganisationsv
dc.subjectprocessersv
dc.subjectteamsv
dc.titleEtisk reflektion för vårdpersonal - Hinder och möjlighetersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record