Utgavs av gymnasielärarna Bengt Öhrwall och Johan Rosén under åren 1766-21/9 1773. Publikationen tog upp ämnen som sedeskildringar, kåserier och insändare i aktuella ämnen, som t.ex. Ostindiska kompaniet, tryckfriheten och överflödsförordningen som reglerade nyttjandet av kaffe, alkohol, siden, spetsar m.m. (källa Wikipedia)

Recent Submissions