Den grundades 1759 och gavs ut av lektor Johan Rosén, fram till 1764 under skiftande titlar som Götheborgska Magasinet och Hwad Nytt i Staden?, Det Nya Weckobladet och Götheborgska Wecko-bladet. Utöver Rosén bidrog även pastor S. J. Müller, Bengt Öhrvall, Carl Nyrén med flera. 1765 tog lektor Johan Gothenius över utgivningen under den ursprungliga titeln och drev tidningen i ungefär ett år. (källa: Wikipedia)

Recent Submissions