GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Odemokratisk kommunikation – En analys av hur kommunikation kan underminera demokratiska värden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58029

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58029_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet454KbAdobe PDF
View/Open
Title: Odemokratisk kommunikation – En analys av hur kommunikation kan underminera demokratiska värden
Authors: Lagerholm, Maya
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: kommunikation
demokrati
framing
retorik
språklig påverkan
Abstract: Uppsatsen syftar till att belysa kommunikation som kan betraktas som odemokratisk och hur det kan ta sig i uttryck. Språkets påverkan står i fokus och utgångspunkten är att val av uttryckssätt och språkbruk kan styra våra tankar i en viss riktning. Uppsatsen lyfter fram hur även kommunikation som ses som neutral kan vara bärare av värderingar och färgad av ideologiska strömningar, vilket problematiseras utifrån ett demokratiskt perspektiv. Detta perspektiv anläggs dels på kommunikation på ett me... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58029
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011