GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Att tala under kaos. En retorisk analys av myndigheters kriskommunikation under skogsbranden i Västmanland 2014 och attentatet på Drottninggatan 2017


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58023

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58023_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet500KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att tala under kaos. En retorisk analys av myndigheters kriskommunikation under skogsbranden i Västmanland 2014 och attentatet på Drottninggatan 2017
Authors: Langeblad, Michelle
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: kris
kriskommunikation
retorik
ethos
logos
pathos
myndighetskommunikation
skogsbranden i Västmanland
attentatet på Drottninggatan
Abstract: I denna uppsats undersöks hur fem myndigheter kommunicerade under två olika kriser; skogsbranden i Västmanland 2014 respektive attentatet på Drottninggatan 2017. Syftet var att undersöka de berörda myndigheternas kriskommunikation och deras användande av de retoriska appellformerna ethos, logos och pathos utåt mot samhället under respektive kriser och jämföra dem med varandra. När en kris inträffar fungerar myndigheter som viktiga krisaktörer och de har ett ansvar att nå ut med snabb information... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58023
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011