GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Bokmässans kris hösten 2017. En analys av Maria Källssons uttalanden från ett retoriskt perspektiv och ett retoriskt kriskommunikationsperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58022

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58022_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet1100KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bokmässans kris hösten 2017. En analys av Maria Källssons uttalanden från ett retoriskt perspektiv och ett retoriskt kriskommunikationsperspektiv
Authors: Anvestad, Sara
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: Maria Källsson
Bokmässan
Retorik
Retorisk kriskommunikation
kriskommunikation
Abstract: Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka Bok- och Biblioteksmässans organisationskris under hösten 2017 ur ett retoriskt perspektiv och ett retoriskt kriskommunikationsperspektiv. Teori: Teorin utgår ifrån begrepp från den klassiska retoriken, bland annat ethos, pathos och logos, samt boken Kriskommunikation (2013) av Orla Vigsø som tar upp teorier om retorisk kriskommunikationsforskning. Begrepp som tas upp där är imagereparerande strategier, apologia och ideal apologia. Metod: När... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58022
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011