GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Kommunerna på Youtube – En undersökning av hur svenska kommuner använder Youtube som kommunikationsverktyg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58014

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58014_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet1184KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kommunerna på Youtube – En undersökning av hur svenska kommuner använder Youtube som kommunikationsverktyg
Authors: Olofsson, Lina
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: Youtube
principer för kommunikation
Facebook
kommuner
filmklipp
Abstract: Uppsatsens syfte är att undersöka hur kommuner använder Youtube. Uppsatsen använder neoinstitutionell teori och principer för kommunikation. För att besvara frågeställningarna skickades en enkät ut till alla kommuner i Sverige som hade ett konto registrerat på Youtube vid tidpunkten då undersökningen genomfördes. Undersökningen visar att kommunerna använder Youtube som ett komplement till andra sociala medier eller för att lagra rörligt material. Delning till andra sociala medier och kommunernas... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58014
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011