Show simple item record

dc.contributor.authorBergsand, Wiktor
dc.date.accessioned2018-08-09T08:43:39Z
dc.date.available2018-08-09T08:43:39Z
dc.date.issued2018-08-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57319
dc.description.abstractGrön platsmarknadsföring är ett koncept som nyligen uppstått som ett forskningsområde och har uppstått som ett resultat av ett ökat intresse från lokala makthavare att marknadsföra sig som gröna. Detta är i sin tur inlindat i ett mer allmänt ökat intresse att framställa produkter som gröna. I den här fallstudien har detta nya koncept undersökts med syfte att undersöka hur två städer, som är erkända för att engagera sig i grön platsmarknadsföring, Växjö och Malmö, kan skilja sig i deras användningen av grön platsmarknadsföring. Studiens frågeställningar har varit: "Vilka aspekter av miljövänligt varumärke lyfter städerna upp och vad är de största skillnaderna städerna emellan?" samt "Är de aspekter som Malmö och Växjö lyfter fram kopplade till ett försök att förändra platsen, kopplade till marknadsföring och greenwashing eller en kombination av båda?". För att svara på studiens syfte användes en metod bestående av kvalitativa dokumentstudier. Studiens slutsatser är att de aspekter som Malmö fokuserar på är biologisk mångfald och hållbarhet medan Växjö fokuserar på grönområden. De största skillnaderna städerna emellan är i den utsträckning de lyfter fram aspekterna biologisk mångfald och grönområden. Andra aspekter som framhävts har visat för små eller oklara skillnader för att slutsatser ska kunna dras. Vidare indikerar resultatet på att de aspekter som städerna lyfter mest både lyfts fram i planeringssyfte liksom i marknadsföringssyfte.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsats i Geografi, med inriktning på kulturgeografisv
dc.relation.ispartofseries2018/09sv
dc.subjectGreen place brandingsv
dc.subjectPlace brandingsv
dc.subjectVäxjösv
dc.subjectMalmösv
dc.titleGrön Platsmarknadsföring: En fallstudie av Växjö & Malmösv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record