Show simple item record

dc.contributor.authorBahar, Yildiz
dc.date.accessioned2017-10-03T14:07:51Z
dc.date.available2017-10-03T14:07:51Z
dc.date.issued2017-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53901
dc.descriptionThe aim of this thesis is to explore whether student teachers in teacher education are prepared to use ICT during their pre-service teaching. It also aims to find out where they acquire the digital competence that is required if they do not get it during their teacher education. The methods used in this study are both quantitative (a survey) and qualitative (interviews). All participants in both the survey and the interviews study within different semesters in their teacher education. This study gives an understanding to the challenges teacher students are facing in order to achieve a digital competence not provided during their teacher education. The fundament of the analysis is the TPACK framework, which is described as different competencies within different fields of knowledge that both integrate and interact with each other and can be used to describe important teacher knowledge. These fields of knowledge consist of technological, pedagogical and content knowledge. Furthermore the survey is based upon TPACK. The theoretical frame is the sociocultural perspective which highlights the situative learning and that learning occurs within different contexts. Findings indicate that teacher students in teacher education do not acquire the digital competence that is required from their teacher education. It also shows that teacher students TPACK vary. Their needs range from technological knowledge to the need of a conceptual framework, since they lack a common language for concepts within the area, and knowledge about how ICT in education connects to pedagogical activities. Furthermore the study shows that the training schools for teacher students constitute a central aspect for their possibilities to develop TPACK. The results also highlight that in order to create better opportunities for teacher students to achieve digital competence their teacher education must provide a more distinct and equivalent education concerning how to use ICT in education to meet constantly changing learning environments and a rapid social development.sv
dc.description.abstractSyftet med denna uppsats är att undersöka hur lärarstudenter förbereds för att använda sig av IKT under sin VFU. Dessutom syftar den till att ta reda på var de skaffar den digitala kompetens som krävs om de inte får den under sin lärarutbildning. Metoderna som har använts i studien är både kvantitativa (enkätundersökning) och kvalitativa (intervjuer). Samtliga deltagare i både enkätundersökning och intervjuer studerar inom olika terminer i sin lärarutbildning. Denna studie presenterar en förståelse för de utmaningar lärarstudenter möter för att erhålla digital kompetens, som de upplever att de inte får under sin lärarutbildning. Till grund för analysen ligger ramverket TPACK som beskrivs som olika kompetenser inom olika kunskapsområden som integreras och interagerar med varandra och kan användas för att beskriva viktiga lärarkunskaper. Dessa kunskapsområden är teknologiska, pedagogiska och ämnesmässiga. Dessutom baseras enkätundersökningen på TPACK. Den teoretiska inramningen är det sociokulturella perspektivet som lyfter fram det situerade lärandet och att lärandet är beroende av olika sammanhang. Fynden indikerar att lärarstudenter inte får den digitala kompetens som krävs från sin lärarutbildning. Den visar även att lärarstudenters TPACK varierar. Deras behov sträcker sig från teknologiska kunskaper till behov av en begreppsapparat, eftersom de saknar ett gemensamt språk för termer och begrepp inom området, och kunskaper om hur IKT i undervisningen kan kopplas till pedagogiska aktiviteter. Vidare visar studien att lärarstudenternas övningsskolor utgör en central aspekt för deras möjligheter att utveckla TPACK. Resultaten lyfter även fram att för att skapa bättre förutsättningar för lärarstudenter att erhålla digital kompetens måste lärarutbildningen erbjuda en tydligare och mer likvärdig utbildning i hur man kan använda sig av IKT i undervisning för att möta ständigt förändrade lärmiljöer och en snabb samhällsutveckling.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2017:098sv
dc.subjectlärarutbildningsv
dc.subjectlärarstudentersv
dc.subjectteknologisv
dc.subjectdigital kompetenssv
dc.subjectTPACKsv
dc.subjectIKTsv
dc.subjectteacher educationsv
dc.subjectstudent teacherssv
dc.subjecttechnologysv
dc.subjectdigital competencesv
dc.titleIKT I UNDERVISNINGEN - får lärarstudenter den beredskap som krävs?sv
dc.title.alternativeICT in education - do pre-service teachers get the demanded readiness?sv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record