Now showing items 1-20 of 155

  • Improving IT projects: Can agile methodologies effectively support global IT projects? 

   Svedberg, Sarah (2007-04-18)
   Agile methodologies were developed to make small scale IT-projects more flexible in order to improve the project’s ability to respond and adjust to the constantly changing environment surrounding software development ...
  • Faktorer som påverkar införande av IT-stöd inom hälso- och sjukvården 

   Lind, Anna (2007-04-20)
   Användningen av IT inom vårdsektorn ökar och nya IT-stöd införs i stor utsträckning men med varierande framgång. Med en stigande andel äldre i befolkning vars vårdbehov är omfattande ökar kraven på att bedriva en rationell ...
  • Att tydliggöra krav på IT genom användarmedverkan och prototyping – IT-stöd för operativ räddningstjänst 

   Pek, Tolgay; Bengtson, Johan (2007-04-20)
   The purpose of this master thesis is to examine the possibility to clarify the user’s requirements on Information Technology (IT) by using user involvement and prototyping. User involvement as a concept is commonly ...
  • Strategy and Structure: A Call for Human Resource Management 

   Vahid, Farahnaz (2007-04-24)
   Globalization reveals the growing interconnection of societies and organizations in the world. In logistic franchising, for instance, IT is the vital tool for supporting networks of suppliers and customers. However, it is ...
  • Konstruktion av en kundhanteringsprocess åt logistikföretaget DHL 

   Hedström, Jonas (2007-04-24)
   Att designa och konstruera processer för en specifik verksamhet kan vara både en omfattande och komplex utmaning. Det är viktigt att den person eller grupp som skall designa och konstruera processen är lyhörd för ...
  • IT-verktyg för flerkanalspublicering 

   Littorin, Björn; Persson, Daniel (2007-04-24)
   Introduktionen av nätupplagor på svenska dagstidningar har haft stor inverkan på svenskarnas nyhetsläsande, samtidigt som denna publicering i flera kanaler också skapat stora förändringar gällande jornalisternas arbetssätt. ...
  • Sarbanes-Oxley Act of 2002 – dess konsekvenser på svenska företag 

   Kihlström, Lydia (2007-04-25)
   Sarbanes-Oxley Act (SOX) infördes till följd av de stora redovisningsskandalerna i USA där företag manipulerat sin bokföring och på så sätt uppvisat bättre resultat. Lagens syfte är att återställa förtroendet för ...
  • DEN TJÄNSTEORIENTERADE ARKITEKTUREN – DESS EGENSKAPER OCH IMPLIKATIONER I PRAKTIKEN 

   Ahlstedt, Håkan; Vassilas, Michalis (2007-04-25)
   Dagens marknad är dynamisk och i synnerhet IT-branschen. Det är i sammanhanget angeläget för organisationer att ha flexibla system som kan anpassa sig till den verkligheten. Den tjänsteorienterade arkitekturen (SOA), ...
  • SAMARBETE I CSCW-MILJÖER 

   Hammer, Anders; Ottoson, Stefan (2007-04-25)
   Today, methods for groupware evaluation are turning up as a response to the absence of quality in many of these applications. With this essay we aimed to find out whether it is possible to use a method or framework for ...
  • Intranät som informationskälla och arbetsverktyg i sjukhusmiljö 

   Staats, Jan; Johansson, Christian (2007-04-25)
   Denna uppsats belyser hur ett intranät kan fungera i sjukhusmiljö. Vad intranät har för syfte i en organisation och hur framgångsrikt intranät är i sjukhusmiljö sett till informationskvalitet och systemkvalitet samt vilka ...
  • Processförbättring med SAP 

   Nordqvist, Carl-Johan (2007-04-25)
   Uppsatsen syftar till att undersöka om det är möjligt att genomföra processförbättring med hjälp av SAP utan att fundamentalt förändra företagets affärsprocesser från grunden. Den teoretiska studien visar att det råder ...
  • Samarbeta i globala team 

   Cheng, Alexandra (2007-04-25)
   Globala team utsätts för många utmaningar, det kan exempelvis vara geografiskt avstånd, kulturella skillnader och språkskillnader. Det förekommer få träffar ansikte mot ansikte, olika teknologiska infrastrukturer, olika ...
  • Hur designas en SOA-tjänst? – Argument för val av processer som skall understödjas av tjänster. 

   Johansson, Marcus; Lindström, Magnus; Ström, Fredrik (2007-04-25)
   Idag möts företag av en ständigt föränderlig marknad. För att möta detta krävs det att företagen är flexibla så verksamheten kan förändras allt eftersom nya krav uppstår. Ett relativt nytt begrepp är SOA – Service Oriented ...
  • Kostnadsbesparingar med standardiserat Client Management 

   Alviander, Johan; Sarafian, Anna (2007-04-25)
   Client Management är ett begrepp som motsvarar hanteringen av klientdatorer i en ITmiljö. Ett vanligt krav inom Client Management idag är att sänka kostnader och öka funktionalitet och kvalitet. Ett sätt att hantera detta ...
  • Open Source i småföretag 

   Hammou, Amir; Ekholm, Johan (2007-04-25)
   IT är en viktig förutsättning för tillväxt i småföretag, i dagsläget är Svenska småföretag dock dåliga på att använda IT strategiskt. Ett kostnadseffektivt sätt att öka sin IT-användning är att överväga alternativa ...
  • Exploring a Case of Knowledge Infrastructure in the Pharmaceutical Environment - A case study at AstraZeneca 

   Engman, Johan; Holmberg, Martin (2007-04-25)
   Knowledge today tends to be an organization’s prime tool in order to compete on the business market. For companies like AstraZeneca where research is one of the corner stones there must be an easy way for accessing and ...
  • Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling 

   Elison, Jenny; Strömblad, Malin (2007-04-25)
   Utveckling sker överallt i samhället idag och processer för systemutveckling utgör inget undantag. Denna studie undersökte de positiva och negativa företeelser som upplevdes vid användandet av Rational Unified Process ...
  • En analys av mobila tjänster 

   Nilsson, Jakob (2007-04-25)
   Denna uppsats syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan användares bakgrund och deras inställning till eller vilja till användande av mobila informationstjänster. Uppsatsen syftar även till att undersöka ...
  • Systemvetare Vilken kompetens efterfrågar arbetsgivarna? 

   Sevä, Julia (2007-04-25)
   Uppsatsen behandlar arbetsgivares kompetensefterfrågan hos nyutexaminerade systemvetare. Syftet är att utreda huruvida det är konkreta kompetensområden som krävs eller om det snarare är personliga egenskaper som är ...
  • Affärssystem och beslutstödsfördelar 

   Andreasson, Theres; Johansson, Karina (2007-04-25)
   Många företag har idag valt att implementera affärssystem i sin verksamhet. Implementering av affärssystem har tidigare mer fokuserat på systemets transaktionella egenskaper, snarare än på dess beslutstödsmöjligheter. ...