GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Bör intelligenta assistenter tala naturligt? En undersökning om betydelsen av intelligenta assistenters tal för användarupplevelsen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53888

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53888_1.pdfKandidatuppsats i kognitionsvetenskap5178KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bör intelligenta assistenter tala naturligt? En undersökning om betydelsen av intelligenta assistenters tal för användarupplevelsen
Other Titles: Is natural speech desirable in intelligent assistants? A study of the relevance of intelligent assistants' speech for the user experience
Authors: LORIN, PAULINE
THORSAGER, LINN
Issue Date: 2-Oct-2017
Degree: Kandidatuppsats
Bachelor thesis
Series/Report no.: 2017:125
Keywords: Intelligent personlig assistent
användarupplevelse
talsyntes
Siri
prosodi
människa-datorinteraktion
konkateneringssyntes
Intelligent personal assistant
user experience
speech synthesis
prosody
human-computer interaction
concatenative speech synthesis
Abstract: Intelligenta personliga assistenters tal är idag begripligt. Trots detta låter det fortfarande konstgjort och talets prosodi tycks vara en av de stora svårigheterna. Både företag och forskare inom ämnet strävar efter en naturlighet i syntetiskt tal, men om detta är något som är eftersträvansvärt har dock varken motbevisats eller bekräftats. Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av intelligenta personliga assistenters tal för användarupplevelsen. Apples intelligenta personliga... more
Description: Modern intelligent personal assistants are comprehensible. Despite this, their speech still sounds artificial, where the prosody of the speech seems to be one of the major difficulties. Both companies and researchers in the subject strive for naturalness in synthetic speech, but if this is something that is desirable has neither been demented nor confirmed. The purpose of this study was to investigate the importance of intelligent personal assistants' speech for the user experience and if it increases with more naturalness. The intelligent personal assistant Siri was chosen to perform an experiment with repeated measures design consisting of three levels: Siri's speech, natural speech mimicking Siri's prosody and natural speech. The results revealed no statistically significant difference between the three levels. Hence, no difference was found between natural speech and Siri's speech regarding the user experience. The study was also not able to confirm whether prosody has an impact on the user experience. Further statistical analysis found that there was a statistically significant difference between the natural speeches and Siri's speech as to how easy they were to understand, where Siri's speech was significantly more difficult to understand. That a statistically significant difference can be found in terms of understanding the intelligent assistants but not for the user experience could be an interesting discovery, but requires further investigation.
URI: http://hdl.handle.net/2077/53888
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011