Show simple item record

dc.contributor.authorWendel, Madeleine
dc.date.accessioned2017-09-04T12:28:37Z
dc.date.available2017-09-04T12:28:37Z
dc.date.issued2017-09-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53572
dc.descriptionThe purpose of this thesis is to investigate the municipal communicators’ communication on the mu-nicipal Facebook pages and the citizens' response to it, with aim to explain and understand how dif-ferent kinds of content relates to the variation of engagement. This is consolidated by research ques-tions about how the municipal communicators use Facebook and how they reply to the feedback they get from the citizens, how the response in terms of comments, likes and shares, in addition to the different posts on the Facebook page, relate to a variation of citizen engagement. The theoretical framework brings up the municipality as a public organisation, theories about author-ities' strategies to use social media, how the municipalities makes use of them, and previous research about the roles of communicators. Two substudies have been completed, one content analysis of a total of 40 posts on two municipalities' Facebook pages and one participation observation of a work-shop with communicators who run the respective municipality's Facebook page. The results show that the municipalities' communicators do not use the possibilities of interaction on Facebook. The response and engagement that appears on the Facebook pages studied is primarily found in posts which bring up the problems facing citizens, who then use the comment section to discuss the things they are dissatisfied with. The communicators usually do not answer, unless the matter is a concrete question. Neither the posts studied, nor the statements made by the communi-cators about how they use Facebook, supports the creation of citizen engagement. The study identifies that some possible reasons for why citizen engagement is not created on the municipal Facebook page might be because the communicators lack knowledge about how to best use social media to engage the citizens, or because they do not wish to use Facebook for anything but a traditional one-way communication, like an extension of the municipality's webpage. The characterization of the communicators’ job as an ambivalent breaking point between the role of a medium reaching out, listening and letting the citizens be heard on the one side, and authoritative-ly informing on the other, is emerging.sv
dc.description.abstractSyftet med denna magisteruppsats är att undersöka kommunala kommunikatörers kommunikation på kommunernas facebooksidor och medborgarnas gensvar på denna, med målet att förklara och förstå hur olika slags innehåll relaterar till variationer av engagemang. Detta har konkretiserats i forskningsfrågor om hur kommunernas kommunikatörer använder Facebook och hur de bemöter den respons de får av mottagarna, hur gensvaret ser ut i termer av kommentarer, gillanden och del-ningar samt hur olika inlägg på Facebooksidan relaterar till variationer av medborgarengagemang. Det teoretiska ramverket tar upp kommunen som offentlig organisation och teorier om myndighet-ers strategier för användning av sociala medier, hur kommunerna använder sig av dem samt tidigare forskning om kommunikatörers roll. Två delstudier har genomförts, en innehållsanalys av samman-lagt 40 inlägg på två kommuners facebooksidor och en deltagande observation av en workshop med kommunikatörer som sköter respektive kommuns facebooksida. Resultatet visar att möjligheterna till interaktion på Facebook inte utnyttjas av kommunernas kommunikatörer. Det gensvar och engage-mang som förekommer på de studerade facebooksidorna återfinns framför allt i inlägg som tar upp problem för den enskilde medborgaren som då använder kommentarsfältet för att uttrycka och dis-kutera sådant som de är missnöjda med. Denna respons replikerar kommunikatörerna som regel inte på annat än om det rör sig om konkreta frågor. Varken de inlägg som studerats eller kommunikatö-rernas uttaladen om hur de använder Facebook främjar att medborgarengagemang skapas. Studien pekar ut att möjliga orsaker till att medborgarengagemang inte skapas på kommunernas facebooksidor kan vara att kommunikatörerna inte har kompetens om hur sociala medier kan an-vändas för medborgarengagemang eller att de inte vill använda Facebook till annat än traditionell envägskommunikation, som en förlängning av kommunens hemsida. Det framkom att kommunikatö-rernas arbete präglas av ett ambivalent brytningsskede mellan rollen att nå ut, lyssna och låta med-borgarna höras å enda sidan och att auktoritärt informera å andra sidan.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2017:112sv
dc.subjectsociala mediersv
dc.subjectFacebooksv
dc.subjectkommunsv
dc.subjectmedborgarengagemangsv
dc.subjectkommunikatörsv
dc.titleVad gör kommunen på Facebook? Kommunala kommunikatörers kommunikation på Facebook och gensvaret från medborgarna kopplat till medborgarengagemangsv
dc.title.alternativeWhat Do the Municipality Do On Facebook? Municipal communicators communication on Facebook and the citizens' response to it, in relation to citizen engagementsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record