GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Masteruppsatser (IPKL) >

Uppväxt på landsbygden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52669

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52669_1.pdf493KbAdobe PDF
View/Open
Title: Uppväxt på landsbygden
Authors: Alm, Lina
Issue Date: 22-Jun-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: HT16-2920-001-PDA523
Keywords: Barn
klass
landsbygd
genus
kön
sexualitet
förskoleklass
Abstract: Det övergripande syftet för föreliggande studie har varit att undersöka hur föreställningar om klass, kön och sexualitet görs i en förskoleklass vardagliga verksamhet i en ort på landsbygden. En genomgång av tidigare forskning har visat på en avsaknad av forskning om yngre barns identitetsskapande framförallt gällande klass och icke-urbana platser. Studien genomfördes som en etnografisk fallstudie och datainsamlingen har gjorts under ett fältarbete, våren 2016, i en förskoleklass i landsbygdsort... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/52669
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011