GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Mathematical Sciences / Institutionen för matematiska vetenskaper >
Licentiate Thesis / Licentiatuppsatser Institutionen för matematiska vetenskaper >

Matematisk och pedagogisk kunskap – Lärarstudenters uppfattningar av begreppen funktion och variabel


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52381

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52381_1.pdf875KbAdobe PDF
View/Open
Title: Matematisk och pedagogisk kunskap – Lärarstudenters uppfattningar av begreppen funktion och variabel
Authors: Borke, Mikael
Issue Date: 2017
Extent: 101 s.
Publication type: licentiate thesis
Organization: Matematiska Vetenskaper Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet
Keywords: function
variable
student teacher
concept definition
concept image
conception
mathematical knowledge for teaching
URI: http://hdl.handle.net/2077/52381
Appears in Collections:Licentiate Thesis / Licentiatuppsatser Institutionen för matematiska vetenskaper

 

 

© Göteborgs universitet 2011