GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Samverkan i demokratins försvar. EN studie om den offentliga sektorn, civilsamhället och arbetet mot våldsbejakande extremism


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/51930

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_51930_1.pdfrapport inlaga1395KbAdobe PDF
View/Open
Title: Samverkan i demokratins försvar. EN studie om den offentliga sektorn, civilsamhället och arbetet mot våldsbejakande extremism
Authors: Andersson, Robin
Issue Date: 2017
Extent: 94 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter
142
Keywords: offentlig förvaltning
samverkan
våldsbejakande extremism
civilsamhället
Abstract: Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är en av de mest debatterade och prioriterade politiska frågorna på nationell och lokal nivå i Sverige. I styrande policydokument som behandlar det nationella förebyggande arbetet tillskrivs samverkan mellan den offentliga sektorn och civilsamhällets organisationer en central roll, men samma dokument tillhandahåller ingen utvecklad förklaring till varför samverkan är viktig. I denna studie undersöks varför den offentliga sektorn vill samverka... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/51930
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011