Show simple item record

dc.contributor.authorJigliden-Larsson, Felix
dc.contributor.authorSchröder, Fredrik
dc.date.accessioned2017-02-28T09:21:12Z
dc.date.available2017-02-28T09:21:12Z
dc.date.issued2017-02-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/51847
dc.description.abstractKommunala bolag lever i en skiljelinje mellan affärsmässighet och allmänintresse. Ett återkommande dilemma för kommunala bolag är hur de ska hantera olika behov som framkommer utifrån begreppen affärsmässighet och allmänintresse. Forskning inom området har till stor del berört logikernas motstridigheter, och då främst inom el- och bostadsbolag som lyder under ett annat regelverk. Syftet med den här studien var därför att undersöka om affärsmässighet och allmänintresse kan förenas hos kommunala bolag och existera sida vid sida i symbios med varandra. Det insamlade empiriska materialet som har använts i studien är primärt transkribering av intervjuer med relevanta respondenter i och runt om kring det kommunala bolaget Got Event. Totalt intervjuades nio personer. Resultatet från det insamlade materialet har sammanställts under sju frågor utifrån respondenternas svar. Resultatet från empirin har analyserats utifrån studiens teorival, New Public Management och Rational Choice. Studien baseras på en fallstudie av det kommunala bolaget Got Event i Göteborgs Stad. Studiens resultat påvisar att logikerna affärsmässighet och allmänintresse kan förenas i kommunala bolag. En symbios av logikerna är möjlig, men det gäller hela tiden att finna en balans dem i mellan, främst utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Respondenterna menar att det handlar om att lyfta blicken och se det utifrån ett makroperspektiv. Det finns en outnyttjad marknad för nya målgrupper i de yttre områdena av Göteborg, vilket kan bidra till affärsmässighet genom investering i dessa målgrupper för ett kommunalt bolag som Got Event, vilket genererar ett ökat allmänintresse för dessa målgrupper som i förlängningen Got Event kan göra goda intäkter på eftersom de är intresserade av andra slags evenemang som staden inte erbjuder idag.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectAffärsmässighetsv
dc.subjectAllmänintressesv
dc.subjectTurismekonomiska effektersv
dc.subjectSjälvkostnadsprincipensv
dc.subjectEffektivitetsv
dc.subjectKonkurrenssv
dc.subjectSocial hållbarhetsv
dc.titleAffärsmässighet och allmänintresse, kan dessa värden existera i symbios? En fallstudie av kommunala bolaget Got Event i Göteborgsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record