Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Nelly
dc.contributor.authorNolin, Rebecca
dc.date.accessioned2017-02-13T12:11:25Z
dc.date.available2017-02-13T12:11:25Z
dc.date.issued2017-02-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/51646
dc.description.abstractBakgrund: Hela 12 procent av den svenska befolkningen lider av någon form av hjärt- och kärlsjukdom vilket gör det till en av våra stora folksjukdomar. Hälften av patienterna i denna sjukdomsgrupp är inte följsamma till sina ordinerade läkemedel. Låg läkemedelsföljsamhet orsakar lidande för patienten, ökad sjuklighet och ökad risk för död, samt är en tiondel av alla sjukhusinläggningar direkta konsekvenser av låg följsamhet till förskrivna läkemedel. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur sjuksköterskan kan främja läkemedelsföljsamhet och därmed hälsan hos patienter med hjärt - och kärlsjukdom. Metod: Den valda metoden utgjordes av en litteraturöversikt baserat på fem kvantitativa och fem kvalitativa originalartiklar. Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed och Cinahl, de valda artiklarna kvalitet granskades och analyserades. Resultat: Det framkom att sjuksköterskan kan främja läkemedelsföljsamhet på många olika sätt. Tre teman identifierades vilka var “Hur kunskap om läkemedel och skifte av inställning till läkemedel kan bidra till ökad följsamhet” , “Vikten av god kommunikation mellan sjuksköterska och patient” och “Att stödja patienter i identifiering av strategier”. Slutsats: Att kartlägga och diskutera patientens attityd till läkemedel, förbättra patientens kunskap om läkemedel och genom att skapa en värdefull relation till patienten kan sjuksköterskan främja läkemedelsföljsamhet. För att underlätta följsamhet kan sjuksköterskan tillsammans med en patient hitta rutiner som passar just dennes liv. Det är av betydelse att möta patienten där denne befinner sig och utforma vården efter den enskilde patientens behov.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMedication compliancesv
dc.subjectMedication adherencesv
dc.subjectCardiovascular diseasesv
dc.subjectbeliefssv
dc.subjecteducationsv
dc.subjectnursing rolesv
dc.titleVägen till läkemedelsföljsamhet – Sjuksköterskans insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsasv
dc.title.alternativeThe path to medication adherence – The nurses work to promote health and to prevent illnesssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record