GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Historical Studies / Institutionen för historiska studier (2009-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för historiska studier >

På jakt efter kvinnors arbete. En modell för analys av genus och arbetsdelning på forntida boplatser. Exempel från Timmeråshyddan, Skrivarhelleren och Hus 13 på Fosieboplatsen.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/50191

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_50191_1.pdfAvhandlingstexten44453KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_50191_2.pdfAvhandlingens omslag6589KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_50191_3.pdfSpikblad109KbAdobe PDF
View/Open
Title: På jakt efter kvinnors arbete. En modell för analys av genus och arbetsdelning på forntida boplatser. Exempel från Timmeråshyddan, Skrivarhelleren och Hus 13 på Fosieboplatsen.
Authors: Karlsson, Yvonne
E-mail: yvonne.karlsson.majb@gmail.com
Issue Date: 17-Jan-2017
University: Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Arts
Institution: Department of Historical Studies ; Institutionen för historiska studier
Date of Defence: 2017-02-24
Disputation: Fredag 24 februari 2017, kl. 13.00, Olof Wijksgatan 6, sal T302
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: GOTARC
Serie B Nr 70
Keywords: kvinnors arbete, försörjning, feminism, genus, arbetsdelning, status
Abstract: Avhandlingen visar en modell för analys av kvinnors arbete och arbetsdelning på förhistoriska boplatser. Genus, förhandlingar, status, praxis, ytor & utrymmen, mikroarkeologi, women´s room to manoeuver, intersektionalitet, chaine operatoire samt contexts of action, contexts for power är viktiga begrepp i analysen och diskussionen. Exempel tas från tre förhistoriska boplatser; Timmeråshyddan för ca 8000 år sedan, Skrivarhelleren och Hus 13 på Fosieboplatsen båda ca 4000 år gamla för att diskutera... more
ISBN: 978-91-85245-70-4
URI: http://hdl.handle.net/2077/50191
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för historiska studier

 

 

© Göteborgs universitet 2011