GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
LIR.Skrifter >

Kultur och hälsa i praktiken


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/48361

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_48361_1.pdfFull text pdf903KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kultur och hälsa i praktiken
Authors: Sigurdson, Ola
Sjölander, Annica
Sjövall, Henrik
Drakos, Georg
Theorell, Töres
Ullén, Fredrik
Kardemark, Wilhelm
Wijk, Helle
Lundin, Stefan
Fröst, Peter
Torgerson, Jarl
Erling, Valdemar
Landström, Björn
Lepp, Margret
Sternö, Linda
Bergman, Åsa
Lindgren, Monica
Axelson, Tomas
Lilliestam, Lars
Editors: Sigurdson, Ola
Sjölander, Annica
Issue Date: 10-Oct-2016
Extent: 329 sidor
Publication type: book
Publisher: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
Organization: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
Series/Report no.: LIR.skrifter.varia
Keywords: Culture and health
medical humanities
Abstract: Intresset för området kultur och hälsa är stort. Åtskilliga verksamheter i kommuner och landsting arbetar aktivt med kultur och hälsa. Därför blir det allt viktigare att ta tillvara på den kunskap som skapas inom dessa verksamheter och att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter. Kultur och hälsa i praktiken presenterar i fjorton kapitel hur man kan arbeta med kultur och hälsa inom olika verksamheter som exempel på gränsöverskridande samarbeten mellan praktik och forskning. Kapitelförfattarna är ... more
ISBN: 978-91-88348-72-2
URI: http://hdl.handle.net/2077/48361
Appears in Collections:LIR.Skrifter

 

 

© Göteborgs universitet 2011