Show simple item record

dc.contributor.authorSchmidt, Jennysv
dc.date.accessioned2016-10-05T10:28:01Z
dc.date.available2016-10-05T10:28:01Z
dc.date.issued2016sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/48153
dc.description.abstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: ”Att bli sedd, att få svar, att få vara med och få vara aktiv och bjudas in till det hela tiden.” - Elevers delaktighet i det lärarledda klassrumssamtalet. Författare: Jenny Schmidt Termin och år: VT 2016 Kursansvarig institution: För LAU370: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Stig Grundvall Examinator: Ann-Charlott Timander Rapportnummer: VT16-2470- 01 Nyckelord: Delaktighet, delaktighetsskapande, lärarledda klassrumssamtal, lågstadiet, dialog, förmedling, flerstämmighet, styrt samtal, fritt samtal, kontrollfrågor, öppna frågor, demokratiskt förhållningssätt. Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att utforska hur lärare som arbetar med lågstadieelever ser på begreppet delaktighet utifrån sin reflekterade praktik och hur de skapar delaktighet i mötet med den samlade elevgruppen samt relatera dessa till skolans demokratiuppdrag. Lärarnas handlingsstrategier för att skapa delaktighet belyses utifrån motsatsbegreppen; Styrt samtal – fritt samtal, förmedling – dialog och flerstämmighet samt kontrollfrågor – öppna frågor. Vidare relateras lärarnas delaktighetsskapande till skolans demokratiuppdrag så som det beskrivs i styrdokumenten. Undersökningen har genomförts med metoden stimulated recall, där lärarna filmats i sina klassrum och därefter intervjuats utifrån det filmade materialet. Undersökningen bygger således på de filmade lektionstillfällena med lärarna och samtalsintervjuerna som genomfördes utifrån dessa. Resultatet visade att delaktighet utifrån lärarnas definition kan innebära att eleverna deltar både verbalt men också icke verbalt och att en styrning av klassrumssamtalen är viktig för att upprätthålla en ram för samtalet inom vilken alla elever får möjlighet att ta del i samtalet och göra sina röster hörda. Att som lärare vara flexibel inom denna styrande ram och tillåta spontana yttranden från elever och även låta samtalet flyttas ut i klassrummetsv
dc.language.isosvsv
dc.titleAtt bli sedd, att få svar, att få vara med och få vara aktiv och bjudas in till det hela tiden. Elevers delaktighet i det lärarledda klassrumssamtalet.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för socialt arbetesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record