GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
INTERDISCIPLINARA >

Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/42444

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_42444_1.pdfVetenskapsretorik (bok)242657KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_42444_2.pdfSkyddsomslag724KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_42444_3.pdfPärmomslag294KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar
Authors: Lindberg, Bo
Rosengren, Mats
Josephson, Olle
Knutson, Ulrika
Johansson, Göran
Wold, Agnes
Marcusson, Lena
Landgren, Johannes
Engwall, Lars
Gustafsson, Bengt
Nilsson, Ingemar
Editors: Lindberg, Bo
Issue Date: 2014
Extent: 148 s.
ISSN: 0347-4925
Publication type: book
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Series/Report no.: INTERDISCIPLINARA
13
Abstract: Att studera retoriken i vetenskapssamhället aktualiserar aspekter av forskningen – språkliga, psykologiska och sociala – som går utanpå det rena sanningssökandet. Författarna i den här volymen representerar olika vetenskapsområden från musik till fysik. De visar hur retoriken fungerar i olika vetenskapliga genrer. Retoriken låter oss se både vetenskapens insida och utsida.
ISBN: 978-91-980420-4-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/42444
Appears in Collections:INTERDISCIPLINARA

 

 

© Göteborgs universitet 2011