Now showing items 1-16 of 16

  • SKOTTAR I GÖTEBORG - GOTHENBURG I SKOTTLAND 

   Skarin Frykman, Birgitta (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2011-10)
   Särtyck ur KVVS Årsbok 2011, pp. 68-79
  • Glömskan - värd att minnas 

   Skarin Frykman, Birgitta; Lindberg, Bo; Dahlström, Annica; Lönnroth, Louise; Lindkvist, Thomas; Karlsson, Klas-Göran; Österberg, Eva; Rajic, Ljubisa; Magnusson, Lars; Jarlert, Anders; Johansson, Per Magnus; Granhag, Pär Anders; Huldén, Lars (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2012)
   Vad är glömska? Varför glömmer vi? Vad glömmer vi? Kan man återkalla i minnet vad man glömt? Är det livsbefrämjande att glömma? Är det omoraliskt? Frigörande? Vad bör vi glömma, vad bör vi inte glömma? Individer glömmer, ...
  • Slump och nödvändighet - KVVS-symposium 2012 

   Gustafsson, Bengt; Johannesson, Kerstin; Eriksson, Karl-Erik; Johansson, Ingvar; Karlsson, Birger; Olsson, Eva; Lönnroth, Johan; Jarrick, Arne (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), 2012-10)
   KVVS-konferens "Slump och nödvändighet". Program och sammanfattningar.
  • Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (2014)
   I olika kapitel beskrivs olika vetenskapsgrenars traditioner för att förmedla sina budskap.
  • Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar 

   Lindberg, Bo; Rosengren, Mats; Josephson, Olle; Knutson, Ulrika; Johansson, Göran; Wold, Agnes; Marcusson, Lena; Landgren, Johannes; Engwall, Lars; Gustafsson, Bengt; Nilsson, Ingemar (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2014)
   Att studera retoriken i vetenskapssamhället aktualiserar aspekter av forskningen – språkliga, psykologiska och sociala – som går utanpå det rena sanningssökandet. Författarna i den här volymen representerar olika ...
  • Människans hälsa och ohälsa 

   Smedby, Björn; Mattsson, Bengt; Granström, Marta; Rydevik, Björn; Nordin, Margareta; Enerbäck, Sven; Berglund, Göran; Strandvik, Birgitta (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2014-10)
   Föreliggande uppsatser med det övergripande namnet "Människans hälsa och ohälsa" är utarbetade med utgångspunkt från föredrag vid en KVVS-konferens med samma titel som ägde rum i oktober 2011. I dessa uppsatser behandlas ...
  • Skönhetens dimensioner - Ordning och oordning i vetenskapens värld 

   Karlsson, Dahlström, Gunnar Birger; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2016)
  • Vetenskaperna och nyttan 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2017)
  • Göteborg de första 100 åren 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (2018)
   En artikelsamling om olika företeelser i Göteborgs tidigaste historia: stadsplanering, arkitektur, religion, folktro, undervisning, föda, sjukdomar, odlingar, litteratur, språk, musik
  • Upprepbarhet och generaliserbarhet i forskningen 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (2019)
   I de ingående artiklarna diskuteras förhållandet mellan upprepbarhet och generaliserbarhet inom olika vetenskapsgrenar
  • Vetenskaplig redlighet och oredlighet 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (2019)
   Rapport från symposium i KVVS kring redlighet och oredlighet i forskningen, hösten 2017
  • Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2019 

   Vidén, Gunhild; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (KVVS Årsbok 2020, 2020)
  • Professionens liv. Om professionsbiografins variationer 

   Lindberg, Bo (2021)
   I denna volym från KVVS-symposiet Professionsbiografin skildras olika traditioner för biografiskrivande inom olika yrkesgrupper.
  • Vårt gemensamma innanhav. Finskt och svenskt kring Östersjön 

   Lindberg, Bo (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg och Finska Vetenskaps-Societeten, 2021)
   I denna volym från symposiet Vårt gemensamma innanhav presenteras finsk-svenska beröringspunkter kring Östersjön och kring historia, kultur, språk, demografi mm
  • Resor och rörelse - verkliga och virtuella 

   Lindberg, Bo (2022)
   I denna tvärvetenskapliga konferensvolym från KVVS symposium Resor och rörelser presenteras olika aspekter på resande och förflyttning av såväl människor som material
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2021 

   Vidén, Gunhild (2022)
   Minnesteckningar över ledamöter i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg som avlidit under 2021