Show simple item record

dc.contributor.authorMilding, Eva
dc.date.accessioned2016-03-22T08:14:48Z
dc.date.available2016-03-22T08:14:48Z
dc.date.issued2016-03-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/42359
dc.description.abstractSyftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka tre läroböcker i spanska för gymnasieskolans steg 3, det steg som majoriteten av gymnasieeleverna läser. Machismo i titeln kommer från spanskan och syftar på den typ av levnadsmönster där traditionellt manliga beteenden och attribut lyfts fram. Undersökningen går ut på att undersöka både texter och bilder ur ett kvalitativt och ett kvantitativt perspektiv. Studien visar frekvensen av män/pojkar respektive kvinnor/flickor i både texter och bilder samt vilka stereotypa manliga vs kvinnliga attribut som representeras. I grunden för denna läroboksanalys ligger Hirdmans och hennes s.k. genuskontrakt (2004). Resultatet visar att en relativt jämn fördelning mellan könen. Dock kan man finna att när läroböckerna presenterar kända kulturpersonligheter favoriserar man ofta män framför kvinnor, och framför allt män ur olika kultursfärer medan kvinnor ur underhållningsbranschen dominerar. I en jämförelse mellan de tre läroböckerna kan man se att Alegría är den lärobok med flest försök att bryta den traditionella bilden.sv
dc.relation.ispartofseriesKandidatsv
dc.relation.ispartofseriesH15 IPS LAU925 :1sv
dc.subjecttextanalyssv
dc.subjectbildanalyssv
dc.subjectgenussv
dc.subjectspanskasv
dc.subjectgymnasietsv
dc.subjectläroböckersv
dc.titleMachismo i spanska läroböcker - Vilken syn på jämställdhet förmedlas i läroböcker i spanska 3?sv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitetswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record