GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Biological and Environmental Sciences / Institutionen för biologi och miljövetenskap (2012-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för biologi och miljövetenskap >

Skötsel av ekblandskogar: naturvårdsgallring och respons hos träd och buskar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40007

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_40007_1.pdfMain document1779KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_40007_2.pdfSpikblad27KbAdobe PDF
View/Open
Title: Skötsel av ekblandskogar: naturvårdsgallring och respons hos träd och buskar
Other Titles: Management of oak-rich mixed forests: conservation-oriented thinning and response of trees and shrubs
Authors: Leonardsson, Jenny
E-mail: jenny.leonardsson@gmail.com
Issue Date: 24-Sep-2015
University: University of Gothenburg. Faculty of Science
Institution: Department of Biological and Environmental Sciences ; Institutionen för biologi och miljövetenskap
Parts of work: I. Leonardsson J, Götmark F, Shrubs and sprouting are favoured by conservation-oriented thinning in closed-canopy oak-rich forests in Sweden. Manuscript

II. Leonardsson J, Götmark F, 2015. Differential survival and growth of stumps in 14 woody species after conservation thinning in mixed oak-rich temperate forests. European Journal of Forest Research 134:199-209.
VIEW ARTICLE


III. Leonardsson J, Löf M, Götmark F, 2015. Exclosures can favour natural regeneration of oak after conservation-oriented thinning in mixed forests in Sweden: a 10-year study. Forest Ecology and Management 354:1-9.
VIEW ARTICLE


IV. Leonardsson J, Götmark F, Regeneration of oaks and Norway spruce in oak-rich forests in Sweden: conservation-oriented thinning versus minimal intervention. Manuscript
Date of Defence: 2015-10-16
Disputation: Fredagen den 16 oktober 2015, kl. 10:00, Föreläsningassalen, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Medicinaregaten 18A (Zoologihuset)
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: Quercus spp.
naturvårdsgallring
föryngring
skog
Abstract: Det senaste århundradet har skogsbruket intensifierats med storskaliga skogsplanteringar, speciellt gran, och brukande genom kalhyggen. Detta har inneburit en homogenisering av landskapet och många naturtyper har gått förlorade, vilket påverkat den biologiska mångfalden negativt. Arbetet med att bevara och skydda skoglig biologisk mångfald omfattar bl.a. formellt skydd av skog via miljöbalken, men också frivilliga avsättningar vilka i södra Sverige är större än den lagligt skyddade skogen. Skoga... more
ISBN: 978-91-628-9549-5 (Print)
978-91-628-9550-1 (PDF)
URI: http://hdl.handle.net/2077/40007
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för biologi och miljövetenskap

 

 

© Göteborgs universitet 2011