Show simple item record

dc.contributor.authorOrshagen, Annelie
dc.contributor.authorRibbe, Johanna
dc.date.accessioned2015-02-02T10:16:04Z
dc.date.available2015-02-02T10:16:04Z
dc.date.issued2015-02-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38121
dc.description.abstractIntroduktion: Den vårdande relationen kräver att sjuksköterskan har ett empatiskt förhållningssätt och känner medlidande med patienten. Om sjuksköterskan inte kan hålla lidandet ifrån sig på ett personligt plan kan sjuksköterskan drabbas av compassion fatigue/ sekundär traumatisk stress (CF/STS), vilket är två snarlika begrepp som beskriver emotionell utbrändhet. Prevalensen av CF/STS är hög inom onkologin. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor som arbetar med cancersjuka barn eller vuxna inom slutenvård kan motverka att drabbas av CF/STS. Metod: En litteraturstudie genomfördes med hjälp av tolv kvalitativa forskningsartiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades, materialet analyserades och sammanfattades till litteraturstudiens resultat. Resultat: De bemästringsmetoder sjuksköterskor själva kunde identifiera sammanfattades under sex teman: Kommunikation och stöd, erfarenhet och egna reflektioner, ta hand om sig själv, närhet och distans, mening och tro och positivt tänkande. Slutsats: Det är av största vikt att motverka att sjuksköterskor drabbas av CF/STS då detta har negativa effekter på hälsan hos sjuksköterska, patient och närstående och försämrar den vårdande relationen. Sjuksköterskan behöver stöd från kollegor och möjlighet till reflektion och mentorskap för att kunna bedriva god vård. Kunskap om CF/STS och bemästringsmetoder minskar risken att drabbas.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectCompassion fatiguesv
dc.subjectSekundär traumatisk stresssv
dc.subjectBemästringsv
dc.subjectSjuksköterskasv
dc.subjectBarnsv
dc.subjectOnkologisv
dc.titleNär medlidandet tryter - Hur sjuksköterskor bemästrar compassion fatigue/ sekundär traumatisk stresssv
dc.title.alternativeWhen compassion runs out - How nurses cope with Compassion Fatigue/Secondary Traumatic Stresssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record