GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : >
Masteruppsatser/Högskolan för scen och musik >

Omväxling förnöjer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/36585

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_36585_1.pdfMain article1085KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_36585_4.mov314766KbVideo QuicktimeView/Open
gupea_2077_36585_5.m4v1550649KbMPEG-4 video
View/Open
gupea_2077_36585_6.mov133623KbVideo QuicktimeView/Open
gupea_2077_36585_7.m4v171872KbMPEG-4 video
View/Open
Title: Omväxling förnöjer
Other Titles: Analys, konstnärligt processarbete och scenisk presentation
Authors: Olsson, Ida
Issue Date: 12-Aug-2014
Degree: Student essay
Keywords: opera
musikal
musikdramatisk gestaltning
interpretationsarbete
intersektionalitet
humor
hierarkier
normer
maktordningar
Abstract: Den analytiska och teoretiska delen av arbetet presenterar begreppet intersektionalitet och undersöker humoristisk gestaltning av musikdramatik utifrån detta synsätt. Studien undersöker vilka normer och maktordningar som visar sig genom den humoristiska gestaltningen och ställer frågor runt varför dessa uppstår och hur man skulle kunna förändra detta. Det konstnärliga processarbetet och den sceniska presentationen redogör för hur jag utforskat mina egna fördomar om mig själv och det fält som jag... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/36585
Appears in Collections:Masteruppsatser/Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011