GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Skolans uppdrag över tid. En analys av de tre senaste läroplanerna för svensk grundskola.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/36521

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_36521_1.pdf294KbAdobe PDF
View/Open
Title: Skolans uppdrag över tid. En analys av de tre senaste läroplanerna för svensk grundskola.
Authors: Holm, Daniel
Issue Date: 30-Jul-2014
Degree: Student essay
Abstract: Syfte: Undersöka om det finns en förändring över tid när det kommer till fokus på skolans tudelade uppdrag: medborgar- och kunskapsuppdraget. Metod: En kvalitativ och en kvantitativ innehållsanalys av de tre senaste läroplanerna (Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11). Till hjälp används två idealtyper, vilka är skolans båda uppdrag. Den kvalitativa delen undersöker hur dessa formuleras, medan den kvantitativa räknar relaterade nyckelord. Resultat: Studien lyckas inte visa upp att det finns några särskild... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/36521
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011