GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
CFK Centre for Consumer Science / Centrum för konsumtionsvetenskap >
CFK-rapport >

Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader. Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34638

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34638_1.pdfRapport1332KbAdobe PDF
View/Open
Title: Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader. Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård.
Authors: Roos, John Magnus
Hansson, Niklas
Holmberg, Ulrika
Issue Date: 2010
Extent: 146 s
Publication type: report
Organization: Centrum för konsumtionsvetenskap
Series/Report no.: CFK-rapport
2010:04
Keywords: konsumenters val
omreglerade marknader
Abstract: Magnus Roos, Ulrika Holmberg och Niklas Hansson har på uppdrag av Konsumentverket gjort en undersökning om hur konsumenter förhåller sig till valmöjligheter på marknaderna för fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård. Syftet har varit att få svar på hur information om valmöjligheter når konsumenter samt vilka åtgärder på informationsområdet som skulle kunna innebära att konsumenterna får bättre intresse för och möjligheter att göra rationella och hållbara val på de ak... more
ISSN: 1653-7491
Description: Rapporten är även utgiven i Konsumentverkets rapportserie under samma titel.
URI: http://hdl.handle.net/2077/34638
Appears in Collections:CFK-rapport

 

 

© Göteborgs universitet 2011