Show simple item record

dc.contributor.authorAdolfsson, Linnea
dc.contributor.authorPilgren Sautter, Hillevi
dc.date.accessioned2013-03-08T12:35:26Z
dc.date.available2013-03-08T12:35:26Z
dc.date.issued2013-03-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32518
dc.descriptionSahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition Abstract Title: Changes in blood pressure by replacing regular coffee with decaffeinated coffee, in healthy, normotensive subjects Author: Linnéa Adolfsson and Hillevi Pilgren Sautter Supervisor: Lena Hulthén Examiner: Anna Winkvist Programme: Dietician study programme, 180/240 ECTS Type of paper: Examination paper, 15 ECTS Date: April 12, 2012 Background Hypertension is a risk factor for developing cardiovascular disease, which is the most common cause of premature death. Contributing factors to hypertension are genetics, lifestyle and nutrition. Earlier studies have shown that coffee may increase blood pressure. Objective To investigate the scientific basis whether replacing regular coffee with decaffeinated coffee would affect blood pressure in healthy, normotensive subjects. Search strategy Searches have been done in databases; PubMed and Scopus in February 2012. Keywords used were: ”coffee blood pressure”, ”coffee cardiovascular disease”, ” kaffe blodtryck”, ”kaffe hjärtkärlsjukdom”, ”coffee and decaffeinated coffee”, ”decaffeinated coffee and blood pressure”, ”decaffeinated coffee and cardiovascular disease” and ”exchange decaffeinated coffee”. Selection criteria Studies with healthy, normotesive subjects, >15 years old, BMI < 30, more than one week of intervention, randomized controlled trails and human trials were included. Only trials using caffeine from coffee versus decaffeinated coffee and studies in English and Swedish were accepted. Exclusion criteria were other interventions such as weight loss, changes in diet, medications or stress tests. Data collection and analysis Studies were selected after inclusion and exclusion criteria. They were inspected according to SBU:s “Granskningmall för randomiserad kontrollerad prövning” and quality of evidence was evaluated according to GRADE. Main results Three studies were included. Two of them showed a significant decrease in blood pressure after changing type of coffee, systolic blodpressure 1,5-5,3 mm Hg and diastolic blodpressure 1,0 mm Hg. The third study showed no significant difference. The evidence is estimated to be moderate. Conclusion Replacing regular coffee with decaffeinated coffee gives a significant, but small, fall in blood pressure in healthy, normotensive subjects. The evidence is estimated to be moderate (+++). There is no greater gain in changing type of coffee for these individuals.sv
dc.description.abstractSahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Blodtrycksförändringar vid byte av vanligt kaffe mot koffeinfritt kaffe, hos friska, normotensiva individer Författare: Linnéa Adolfsson och Hillevi Pilgren Sautter Handledare: Lena Hulthén Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Examensarbete, 15 hp Datum: 2012-04-12 Bakgrund Hypertoni är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till förtidig död. Bidragande orsaker till högt blodtryck är faktorer som genetik, livsstil och kost. I tidigare studier har intag av kaffe visat sig kunna höja blodtrycket. Syfte Att undersöka det vetenskapliga underlaget om huruvida blodtrycket påverkas vid byte av vanligt kaffe mot koffeinfritt kaffe hos friska, normotensiva individer. Sökväg Sökningar gjordes på PubMed och Scopus under februari 2012. Sökord som användes var ”coffee blood pressure”, ”coffee cardiovascular disease”, ” kaffe blodtryck”, ”kaffe hjärtkärlsjukdom”, ”coffee and decaffeniated coffee”, ”decaffeinated coffee and blood pressure”, ”decaffeinated coffee and cardiovascular disease” och ”exchange decaffeinated coffee”. Urvalskriterier Studier med friska, normotensiva deltagare över 15 år, BMI under 30, interventionslängd minst en vecka och randomiserade kontrollerade humanstudier inkluderades. Endast studier med koffein från kaffe jämfört med koffeinfritt kaffe samt studier på engelska och svenska accepterades. Exklusionskriterier var andra interventioner så som viktnedgång, kostförändringar, läkemedel eller stresstest. Datainsamling och analys Studier valdes efter uppsatta urvalskriterier. De granskades efter SBU:s ”Granskningsmall för randomiserad kontrollerad prövning” och evidensstyrkan bedömdes enligt GRADE-systemet. Resultat Tre studier inkluderades. Två visade en signifikant blodtryckssänkning vid byte av kaffetyp; systoliskt blodtryck 1,5-5,3 mm Hg och diastoliskt blodtryck 1,0 mm Hg. Den tredje visade ingen signifikant skillnad. Evidensen bedöms vara måttlig. Slutsats Utbyte av vanligt kaffe mot koffeinfritt kaffe hos friska, normotensiva individer ger en signifikant, men relativt liten, sänkning av blodtrycket. Evidensstyrkan för detta bedöms vara måttlig (+++). Hos dessa personer ses ingen större vinst i att byta kaffetyp.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesDIE/V12sv
dc.subjectBlodtrycksförändringarsv
dc.titleBlodtrycksförändringar vid byte av vanligt kaffe mot koffeinfritt kaffe Hos friska, normotensiva individersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record