Now showing items 1-1 of 1

    • Det nära och det långt borta 

      Johansson, Annie (2014-09-18)
      Går det att nå en association som skapar en känsla av betraktarens egen kropp? Jag har frågat mig om ett objekt kan upplevas kroppsligt och på vilket sätt jag kan hitta det i mitt material. Jag har varit upptagen av att ...