Now showing items 1-1 of 1

    • Lägesrapport 

      Eklöw, Lo (2014-09-18)
      Arbetet är inte en ensaksfråga eller en djupanalys. Det rör vid raserande och dekonstruerande. Det handlar om att föreställningar byggs upp och kan brytas ner. Det handlar om hus, ytor, skikt och strukturer. Om samhället. ...