GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

När hjärtat plötsligt stannar - Livskvalitet hos individer som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31630

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31630_1.pdf252KbAdobe PDF
View/Open
Title: När hjärtat plötsligt stannar - Livskvalitet hos individer som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus.
Other Titles: When the heart suddenly stops beating - Quality of life after surviving an out-of-hospital cardiac arrest.
Authors: Norrhult, Jenny
Issue Date: 28-Nov-2012
Degree: Student essay
Abstract: Bakgrund: Årligen drabbas 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Överlevnaden efter hjärtstopp är låg och risken för långvariga komplikationer som nedsatt kognitiv förmåga, blindhet och fysiska funktionsnedsättningar är stor hos de som överlever. Komplikationerna är ofta kroniska och kan komma att påverka det fysiska och psykiska välbefinnandet. Syfte: Syftet med studien är att undersöka upplevelser av livskvalitet hos individer som överlever ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31630
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011