GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Kirurgi - vägen till lycka?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31629

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31629_1.pdf249KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kirurgi - vägen till lycka?
Other Titles: Surgery - the road to happiness?
Authors: Jonsson, Moa
Skarpvold, Linn
Issue Date: 28-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: Livskvalitet, hälsorelaterad livskvalitet, hälsa, överviktskirurgi, upplevelse, hopp, lidande, självkänsla
Abstract: Bakgrund: Fetma är ett globalt folkhälsoproblem. Personer som lider av fetma upplever en försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Fetma kan innebära både fysiska och psykiska hinder för personer och viktreducering kan bidra till att personer får en upplevd ökad livskvalitet. Ett kirurgiskt ingrepp är ett allt mer vanligt förekommande behandlingsalternativ för att uppnå ett långvarigt resultat av viktreducering. Upplever patienterna förändringar i hälsorelaterad livskvalitet efter operation? Har de... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31629
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011