GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
CFK Centre for Consumer Science / Centrum för konsumtionsvetenskap >
CFK-rapport >

Lobbying, konsensus och egenintresse. Användarrepresentanters upplevelser av standardiseringsprocessen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31628

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31628_1.pdfrapport1718KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lobbying, konsensus och egenintresse. Användarrepresentanters upplevelser av standardiseringsprocessen
Authors: Roos, John Magnus
Wenzer, Jakob
Holmberg, Ulrika
Issue Date: Nov-2012
Extent: 82
Publication type: report
Publisher: Centrum för konsumtionsvetenskap
Series/Report no.: 2012:01
Keywords: standardisering
användarinflytande
Abstract: Rapporten presenterar resultatet av en undersökning om slutanvändarrepresentanters deltagande i standardiseringsprocesser på svensk och internationell nivå. Syftet är att redovisa och analysera hinder och framgångsfaktorer för ett effektivt användarinflytande inom standardiseringen. Materialet består av två delar. En inledande kvalitativ intervjustudie med elva representanter för konsumenter, arbetstagare och hållbarhetsintresse. Intervjustudien har följts upp med en kvantitativ webbenkät med fr... more
ISSN: 1653-7491
URI: http://hdl.handle.net/2077/31628
Appears in Collections:CFK-rapport

 

 

© Göteborgs universitet 2011