GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Mår man verkligen bättre av kultur? - En studie om sambandet mellan kulturupplevelser, välbefinnande och hälsa


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31505

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31505_1.pdf381KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mår man verkligen bättre av kultur? - En studie om sambandet mellan kulturupplevelser, välbefinnande och hälsa
Other Titles: Does cultural attendances make you feel better? - A Research review about the relationship between cultural attendance, well-being and health
Authors: Börjeson, Lena
Svensson, Jonas
Issue Date: 23-Nov-2012
Degree: Student essay
Abstract: Kultur, där man avser det estetiska kulturbegreppet, de sköna konsterna har en positiv inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Vissa lokala projekt har kulturupplevelser som en del av arbetet att förbättra folkhälsan, till exempel finns det i Skåne ett projekt som har kultur på recept. Klargörande av hälsobegreppen välbefinnande och människans känsla av sammanhang. Världshälsoorganisationens syn på hälsa utreds. Riktlinjer som sjuksköterskans ansvar belyses både via lag samt sjuksköte... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31505
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011