GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

Tillit inom missbruk- och beroendevården. En undersökning av två arbetssätt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31503

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31503_1.pdf202KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tillit inom missbruk- och beroendevården. En undersökning av två arbetssätt
Other Titles: Trust in abuse and addiction care - A study of two work procedures
Authors: Blomqvist, Björn
Ivar, Jonas
Issue Date: 23-Nov-2012
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med litteraturstudien är att undersöka arbetssätt som påverkar till en ökad tillit till vård och omsorg samt till vårdpersonal inom missbruk- och beroendevård. Metoden för utförandet av litteraturstudien utgick från artikelsökning i två olika databaser Trust, "Substance Abuse Treatment", ”Substance-Related Disorders”, “Substance abuse”, “Motivational Interviewing” & “Case Management”. Samtliga artiklar granskades utifrån Göteborgs Universitet, institutionen för vårdvetenskap och hälsas ma... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31503
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011