GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Magisteruppsatser >

Talet om ungdomsarbetslöshet En kvalitativ diskursanalytisk studie av ungdomsarbetslösheten i Göteborgs stadsdelar Angered, Gamlestaden och Hisingen. Diskursiva framställningar av unga arbetssökandes och arbetsförmedlares perspektiv.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31467

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31467_1.pdf955KbAdobe PDF
View/Open
Title: Talet om ungdomsarbetslöshet En kvalitativ diskursanalytisk studie av ungdomsarbetslösheten i Göteborgs stadsdelar Angered, Gamlestaden och Hisingen. Diskursiva framställningar av unga arbetssökandes och arbetsförmedlares perspektiv.
Other Titles: The talk of youth unemployment. A qualitative study of youth unemployment in Gothenburgs municipal districts Angered, Gamlestaden and Hisingen. Discursive representations of young job seekers and employment agents perspective.
Authors: Persson, Ida
Stenlund, Lina
Issue Date: 20-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: Ungdomsarbetslöshet, diskursanalys, identitet, intersektionalitet, makt/motstånd, Arbetsförmedlingar
Youth unemployment, discourse analysis, identity, intersectionality, power / resistance, Employment Agencies
Abstract: Både officiell statistik och talet kring ungdomsarbetslöshet har i vår studie visat sig stämma överens då olika empirikällor talar för en hög arbetslöshet och låg sysselsättningsgrad hos de unga (16-24 år) i Göteborgs kommuns stadsdelar Angered, Gamlestaden och Hisingen. Det är också dessa stadsdelar vi har undersökt då vi har utfört kvalitativa intervjuer med både arbetsförmedlare som är verksamma inom ungdomsgrupperna vid de respektive Arbetsförmedlingarna samt arbetssökande unga. Syftet med ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31467
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011