GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Varför är svåra ord svåra? En undersökning av sexton ord från högskoleprovets ORD-del


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31245

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31245_1.pdf821KbAdobe PDF
View/Open
Title: Varför är svåra ord svåra? En undersökning av sexton ord från högskoleprovets ORD-del
Authors: Ljungman, Sofie
Issue Date: 1-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: D-uppsats
Keywords: ordförståelse
högskoleprov
språktest
Abstract: Uppsatsens material består av 16 ord hämtade från högskoleprovets ORD-del åren 1996–2010. Dessa sexton ord var särskilt svåra för provdeltagarna att förstå. Fler än hälften misslyckades att ge dem en korrekt synonym. Syftet med uppsatsen är att undersöka orsaken till att dessa ord uppfattats som särskilt svåra. Respektive ords etymologi granskas liksom längd, frekvens och betydelse. Andra relevanta parametrar är själva orduppgifternas konstruktion samt provdeltagarnas kön och ålder. De provdelta... more
Description: D-uppsats 15 hp (SV6500) Svenska språket Ht 2012 Handledare: Roger Källström
URI: http://hdl.handle.net/2077/31245
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011