GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Från rännsten till förort – en kvalitativ studie av det “utsatta” området i svensk spelfilm över tid


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30793

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30793_1.pdf319KbAdobe PDF
View/Open
Title: Från rännsten till förort – en kvalitativ studie av det “utsatta” området i svensk spelfilm över tid
Authors: Sagman, Malin
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Student essay
Keywords: socialkonstruktionism, ''utsatt område'', spelfilm, etnografisk innehållsanalys
Abstract: Syfte: Syftet med min studie är att genom analys av två filmer som skildrar likartade teman från två olika tidsperioder exemplifiera hur en socialt utsatt miljö och människor i den skildras i svensk spelfilm. Med filmerna som utgångspunkt vill jag skapa underlag för en diskussion om vilka eventuella konsekvenser dessa skildringar kan få för hur de som ser filmerna uppfattar de verkliga miljöerna och dess invånare. I studien undersöks följande frågeställningar: Hur beskrivs den utsatta miljön i d... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30793
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011