GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

Undervisning i historia eller SO? Första världskriget


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30143

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30143_1.pdf311KbAdobe PDF
View/Open
Title: Undervisning i historia eller SO? Första världskriget
Authors: Lindblad, Ingrid
Issue Date: 23-Aug-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT12-IPS-06 PDGX62
Keywords: SO-ämnen
didaktik
historia
bildning
pendelrörelse
spänningsfält
Abstract: Syfte: Syftet är att i en sekvens historielektioner fokusera spänningsfältet mellan de fyra enskilda SO-ämnena: historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap och ett gemensamt samlat SO-ämne. Syftet utreds genom klassrumsstudier, inom ramen för ämnesmomentet ”Första världskriget” tillhörande skolämnet historia, för att undersöka vilka kunskaper som elever uttrycker, som kan härröras till något annat skolämne, då främst de tre andra SO-ämnena, som geografi, religionskunskap eller sa... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30143
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011