GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Kandidatuppsatser, Folkhälsovetenskapligt program >

Psykosocial hälsa i samhällsplanering: en litteraturbaserad studie om kontextuella och kompositionella faktorer i bostadsområdet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29386

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29386_1.pdf678KbAdobe PDF
View/Open
Title: Psykosocial hälsa i samhällsplanering: en litteraturbaserad studie om kontextuella och kompositionella faktorer i bostadsområdet
Other Titles: Psychosocial health in social planning: a literature-based study of contextual and compositional factors in the neighbourhood
Authors: Grannas Nyström, Jenny
Rosvall, Ida
Issue Date: 19-Jun-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Folkhälsovetenskapligt program
Keywords: Psykosocial hälsa, bostadsområde, kontextuella och kompositionella faktorer, risk- och friskfaktorer, samhällsplanering
Psychosocial health, neighbourhood, contextual and compostional factors, risk and health factors, social planning
Abstract: Introduktion: Det finns intentioner från statligt håll i Sverige att skapa riktlinjer och verktyg för en hälsofrämjande samhällsplanering. Fältet är i en svensk kontext relativt obeforskat gällande psykosocial hälsa och bostadsområdet. Syfte: Studien syftade till att undersöka på vilket sätt samhällsplaneringen kan påverka individers hälsa. Fokusområdet var kontextuella och kompositionella faktorers relation till individers psykosociala hälsa och vilka kontextuella risk- och friskfaktorer som fi... more
Description: ABSTRACT: Introduction: There are intentions from the Swedish government to provide guidelines and tools for a healthy social planning. The field is in a Swedish context relatively unstudied regarding psychosocial health and the neighbourhood. Aim: The study aimed to examine how social planning can affect the health of individuals. The focus areas were contextual and compositional factors related to individuals' psychosocial health and the contextual risk- and health factors that exist in the neighbourhood. Method: A literature-based study was conducted and 15 scholarly articles form the basis for analyse. Results: Individuals' psychosocial health in the neighbourhood was influenced by contextual and compositional factors. The majority of the literature showes a co-variation between the two. The most important finding in the literature was consistent on the issue of compositional factors’ influence on individuals’ psychosocial health. The contextual factors were more difficult to ascertain and to say how they affect the psychosocial health. The most important risk factor in the neighbourhood was high residential instability and the key health factor was high social participation. Discussion: Over-adjustment for compositional factors in the analysed literature may have lead to erroneous conclusions about the contextual factors' association with psychosocial health. One factor that proved important for the psychosocial health was participation; hence, it is important to develop interventions in the neighbourhood to promote social participation. Currently there are tools that assess social impact of social planning; one is the so-called Health Impact Assessment (HIA). This study provides implications for the strategic public health efforts at the municipal level.
URI: http://hdl.handle.net/2077/29386
Appears in Collections:Kandidatuppsatser, Folkhälsovetenskapligt program

 

 

© Göteborgs universitet 2011