Show simple item record

dc.contributor.authorGrannas Nyström, Jenny
dc.contributor.authorRosvall, Ida
dc.date.accessioned2012-06-19T08:36:53Z
dc.date.available2012-06-19T08:36:53Z
dc.date.issued2012-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29386
dc.descriptionABSTRACT: Introduction: There are intentions from the Swedish government to provide guidelines and tools for a healthy social planning. The field is in a Swedish context relatively unstudied regarding psychosocial health and the neighbourhood. Aim: The study aimed to examine how social planning can affect the health of individuals. The focus areas were contextual and compositional factors related to individuals' psychosocial health and the contextual risk- and health factors that exist in the neighbourhood. Method: A literature-based study was conducted and 15 scholarly articles form the basis for analyse. Results: Individuals' psychosocial health in the neighbourhood was influenced by contextual and compositional factors. The majority of the literature showes a co-variation between the two. The most important finding in the literature was consistent on the issue of compositional factors’ influence on individuals’ psychosocial health. The contextual factors were more difficult to ascertain and to say how they affect the psychosocial health. The most important risk factor in the neighbourhood was high residential instability and the key health factor was high social participation. Discussion: Over-adjustment for compositional factors in the analysed literature may have lead to erroneous conclusions about the contextual factors' association with psychosocial health. One factor that proved important for the psychosocial health was participation; hence, it is important to develop interventions in the neighbourhood to promote social participation. Currently there are tools that assess social impact of social planning; one is the so-called Health Impact Assessment (HIA). This study provides implications for the strategic public health efforts at the municipal level.sv
dc.description.abstractIntroduktion: Det finns intentioner från statligt håll i Sverige att skapa riktlinjer och verktyg för en hälsofrämjande samhällsplanering. Fältet är i en svensk kontext relativt obeforskat gällande psykosocial hälsa och bostadsområdet. Syfte: Studien syftade till att undersöka på vilket sätt samhällsplaneringen kan påverka individers hälsa. Fokusområdet var kontextuella och kompositionella faktorers relation till individers psykosociala hälsa och vilka kontextuella risk- och friskfaktorer som finns i bostadsområdet. Metod: En litteraturbaserad studie genomfördes och 15 vetenskapliga artiklar låg till grund för kartläggningen. Resultat: Individers psykosociala hälsa i bostadsområdet påverkades både av kontextuella och kompositionella faktorer. En stor del av litteraturen visade en samvariation mellan dessa nivåer. Huvudfyndet var att litteraturen var mer enig i frågan om kompositionella faktorers påverkan på den psykosociala hälsan. De kontextuella faktorerna var svårare att särskilja och det är svårt att säga hur de påverkar den psykosociala hälsan. Den tydligaste riskfaktorn i bostadsområdet var hög genomflyttning och den viktigaste friskfaktorn var högt socialt deltagande. Diskussion/Slutsats: Överkontrollering för kompositionella faktorer i den analyserade litteraturen kan ha lett till felaktiga slutsatser beträffande de kontextuella faktorernas association med psykosocial hälsa. En faktor som visade sig viktig för den psykosociala hälsan var deltagande, därmed anses det viktigt att utveckla interventioner i bostadsområdet för att främja invånarnas delaktighet och inflytande. I nuläget finns verktyg för att bedöma sociala och hälsomässiga konsekvenser av samhällsplaneringen, en så kallad Hälsokonsekvensbedömning. Denna studie ger implikationer för det strategiska folkhälsoarbetet i kommunerna.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectPsykosocial hälsa, bostadsområde, kontextuella och kompositionella faktorer, risk- och friskfaktorer, samhällsplaneringsv
dc.subjectPsychosocial health, neighbourhood, contextual and compostional factors, risk and health factors, social planningsv
dc.titlePsykosocial hälsa i samhällsplanering: en litteraturbaserad studie om kontextuella och kompositionella faktorer i bostadsområdetsv
dc.title.alternativePsychosocial health in social planning: a literature-based study of contextual and compositional factors in the neighbourhoodsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record