GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Reports & publications / Rapporter & publikationer >

Projektet Forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper – open access?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29112

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29112_1.pdfFulltext1492KbAdobe PDF
View/Open
Title: Projektet Forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper – open access?
Other Titles: Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet för OpenAccess.se
Authors: Andersson, Urban
Alfredsson, Iris
Arvidsson, Sofia
Eriksson, Jörgen
Jerlehag, Birger
Lawrence, David
Lindholm, Jessica
Issue Date: 2011
Extent: 29
Publication type: report
Keywords: forskningsdata
open access
humaniora
SND
Abstract: Var och hur forskningsdata ska lagras, vilka delar kan publiceras som open access, hur bör koppling ske mellan öppna arkiv och Svensk Nationell Datatjänst och slutligen hur koppling bör ske mellan publikation och tillhörande forskningsdata, är frågor projektet har ställt sig. Ett 20-tal intervjuer med forskare har utförts inom ramen för projektet. Några kärnfrågor återkommer: När i forskningsprocessen aktualiseras datafrågorna, vem äger rätten till forskningsdata, vad är det faktiska värdet av... more
Related work: http://www.kb.se/openaccess/nyheter/2011/Forskningsdata-som-open-access-/
URI: http://hdl.handle.net/2077/29112
Appears in Collections:Reports & publications / Rapporter & publikationer

 

 

© Göteborgs universitet 2011