Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Urban
dc.contributor.authorAlfredsson, Iris
dc.contributor.authorArvidsson, Sofia
dc.contributor.authorEriksson, Jörgen
dc.contributor.authorJerlehag, Birger
dc.contributor.authorLawrence, David
dc.contributor.authorLindholm, Jessica
dc.date.accessioned2012-04-19T13:26:09Z
dc.date.available2012-04-19T13:26:09Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29112
dc.description.abstractVar och hur forskningsdata ska lagras, vilka delar kan publiceras som open access, hur bör koppling ske mellan öppna arkiv och Svensk Nationell Datatjänst och slutligen hur koppling bör ske mellan publikation och tillhörande forskningsdata, är frågor projektet har ställt sig. Ett 20-tal intervjuer med forskare har utförts inom ramen för projektet. Några kärnfrågor återkommer: När i forskningsprocessen aktualiseras datafrågorna, vem äger rätten till forskningsdata, vad är det faktiska värdet av att tillhandahålla data? Generellt finns bland forskarna en i huvudsak positiv attityd till att lagra och tillgängliggöra forskningsdata open access. Idag lagras data ofta på en mängd olika sätt, i många fall även inom ett och samma forskningsprojekt. Som exempel nämns egna hemsidor, olika former av portabla lagringsmedia, institutionens servrar, externa portaler och nätverk, sociala nätverk som YouTube. Här efterlyser man befintliga, enhetliga system, liksom stöd – både tekniskt och policymässigt, vad beträffar upphovsrätt och tillgång.sv
dc.description.sponsorshipKungl. biblioteket, Programmet för OpenAccess.sesv
dc.format.extent29sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.urihttp://www.kb.se/openaccess/nyheter/2011/Forskningsdata-som-open-access-/sv
dc.subjectforskningsdatasv
dc.subjectopen accesssv
dc.subjecthumaniorasv
dc.subjectSNDsv
dc.titleProjektet Forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper – open access?sv
dc.title.alternativeProjektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet för OpenAccess.sesv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record