Show simple item record

dc.contributor.authorGustavsson Karlsson, Frida
dc.date.accessioned2012-04-18T13:53:02Z
dc.date.available2012-04-18T13:53:02Z
dc.date.issued2012-04-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29106
dc.descriptionSpråkvetenskapligt självständigt arbete, 15 hp LSV410, Ht 2011 Handledare: Rakel Johnsonsv
dc.description.abstractDatoranvändningen har ökat markant i både skolorna och bland Sveriges befolkning. Därför har användningen av ordbehandlingsprogram med funktionen stavningskontroll och internethemsidor med samma funktion blivit en stor resurs för oss människor. Uppsatsens syfte är att undersöka om användning av funktionen stavningskontroll i ordbehandlings-program resulterar i att stavningen hos eleverna förbättras. För att kunna besvara frågan har skolelevers stavning, både före och efter användningen av funktionen stavningskontroll, studerats och jämförts för att fastställa vad som händer med deras stavning efter användningen. I analysen av resultatet har Kerstin Nauclérs begrepp fonologiska, morfologiska och lexikaliska stavfel använts vid kategoriseringen av de stavfel som förekommit före och efter användning av stavnings-kontrollen. Undersökningens resultat visar att hälften av eleverna har förbättrat sin stavning efter användning av stavningskontroll medan de resterande eleverna antingen försämrat den eller inte förändrat den alls. Detta medför slutsatsen att stavningskontrollen till viss del bidrar till en förbättrad stavning.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsatssv
dc.subjectstavningskontrollsv
dc.subjectstavningsförmågasv
dc.subjectdatoranvändningsv
dc.titleOrdbehandlingsprogram med funktion stavningskontroll, en hjälp eller inte? En undersökning om hur stavningskontrollen påverkar elevernas stavningsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record