GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

"han kunni æi þiuff sin fa. utæn han drapi han" – Förändringar i tredje personens personliga pronomen under fornsvensk tid


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29095

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29095_1.pdf711KbAdobe PDF
View/Open
Title: "han kunni æi þiuff sin fa. utæn han drapi han" – Förändringar i tredje personens personliga pronomen under fornsvensk tid
Authors: Järnstedt, Henna-Maria
Issue Date: 17-Apr-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: MAGISTERUPPSATS, 15 hp
Keywords: Språkförändring
fornsvenska
personliga pronomen
kasusupplösning
oblikt kasus
Abstract: Uppsatsen undersöker förändringar i svenska språket under den fornsvnska perioden (ca 1225-1526) . I substantivböjningen och i de tidigaste förändringarna av pronomensystemet ersatte nominativ- eller ackusativformen dativformerna, men för tredje personens personliga pronomen var det dativformerna som kom att generaliseras på bekostnad av ackusativ och genitiv. Uppsatsen söker orsaker till denna skillnad. Jag behandlar kort förändringarna i hela fyrakasussystemet men koncentrerar mig på personli... more
Description: Nordiska språk, avancerad nivå Vårtermin 2011 Handledare: Ida Larsson
URI: http://hdl.handle.net/2077/29095
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011