Show simple item record

dc.contributor.authorLagnander, Per
dc.date.accessioned2012-04-10T11:34:32Z
dc.date.available2012-04-10T11:34:32Z
dc.date.issued2012-04-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29069
dc.description.abstractAntalet personer som insjuknar i Diabetes Mellitus ökar. Enligt WHO kommer antalet personer med Diabetes Mellitus fördubblas fram till 2030. Studier visar att personer med Diabetes Mellitus är mer benägna till att drabbas av psykisk ohälsa, vilket ofta försämrar följsamheten till egenvård. Detta kan leda till en försämring i sjukdomen. Syftet med den här studien är att sammanställa och beskriva befintlig forskning om metoder för hur sjuksköterskan kan lindra det psykiska lidandet hos personer med Diabetes Mellitus typ 2. En analys med grund i kvantitativ forskning genomfördes, där sju artiklar valdes ut och granskades. Med resultatet till hjälp utformades ett förslag, som syftar till att ge sjuksköterskan stöd och ett verktyg till att lindra det psykiska lidandet hos dessa personer. Ur studien framgick det att det finns interventioner av olika slag och de hade god effekt vad gäller att lindra det psykiska lidandet. Därutöver framgick det att lindring av psykiskt lidande i flera fall ledde till förbättring inom en rad andra områden för patienten, däribland livskvalitet, självtillit och egenvård. Studierna visar även på att endast små förändringar krävs för att kunna implementera interventionerna i nuvarande vård.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectPsykisk ohälsa, Diabetes Mellitus typ 2, intervention, lidandesv
dc.titleDiabetes Mellitus typ 2 och psykisk ohälsa - vad kan sjuksköterskan göra för att lindra lidandetsv
dc.title.alternativeDiabetes Mellitus type 2 and mental illness - what can nurses do to alleviate the sufferingsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record